Вие сте тук: Начало » Други списания, публикувани в нашия сайт » Българистика/Bulgarica
Действия към документ

Българистика

Последна промяна 2018-07-30 16:07
 

Бюлетинът „Българистика " е замислен като информационно издание на Българската академия на науките и се осъществява от Съвета за чуждестранна българистика с помощта на Централна библиотека на БАН. Целта на бюлетина е да осъществява действена връзка между българските научни, културни и образователни институции от една страна - и чуждестранните българисти и чуждестранните институции (университети, институти, библиотеки и др.) - от друга страна. Той е предвиден да излиза както като брошура, така и да се експонира в Интернет на страницата на Централна библиотека на БАН (www.cl.bas.bg).

Редакторска колегия:

Редактор: ст.н.с. д-р Анисава Милтенова
Съставители: ст.н.с. д-р Анисава Милтенова, ст.н.с. д-р Никола Казански, Емилия Волева
Предпечатна подготовка: Николина Байкова

© Централна библиотека на БАН
ISSN 1311-8544

 

Адрес на редакцията:

Българска академия на науките
Съвет за чуждестранна българистика
ул. „15 ноември" 1, София 1040, Бюлетин „Българистика"
Анисава Милтенова, тел. 02 989 84 46 / 383, 384, факс: 02 986 25 00 
  

  

 01 02 03 04 05 06 07
Volume 01-2000 Volume 02-2001 Volume 03-2001 Volume 04-2002Volume 05-2002Volume 06-2003Volume 07-2003
       
 08 09 10 11 12 13 14
Volume 08-2004Volume 09-2004Volume 10-2005Volume 11-2005Volume 12-2006Volume 13-2006Volume 14-2007
       
  
 15 16 Bul_17s Bul_18s Bul_19s Bul_20s Bul_21s
Volume 15-2007Volume 16-2008Volume 17-2008Volume 18-2009Volume 19-2009Volume 20-2010 Volume 21-2010

     

           
 22 Bulg23 Bulg24 Bulg25 Bulg26 Bulg27small Bulg28small
 Volume 22-2011 Volume 23-2011 Volume 24-2012 Volume 25-2012 Volume 26-2013 Volume 27-2013 Volume 28-2014
       
 coverBulgarica29 COVER_BULGARICA_30 COVER_BULGARICA_31 Bulgarica_32 33_2016 34 
 Volume 29-2014 Volume 30-2015 Volume 31-2015 Volume 32-2016 Volume 33-2016 Volume 34-2017 


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 19-05-2024