Вие сте тук: Начало

Достъпност

Размер на текста:

Този сайт използва Open Source Content Management System Plone и е проектиран да бъде напълно достъпен и използваем, работейки в съгласие с указанията за достъпност към веб съдържание ( WCAG v1.0). Ако има нещо, свързано с достъпността, което не отговаря на стандарта, моля информирайте Администратора на сайта а не екипа на Plone.

Клавиши за достъп

Клавишите за достъп ви позволяват достъп към този сайт от вашата клавиатура.

Подробна информация за наличните клавиши за достъп на W3C указания за достъпност .

Налични клавиши за достъп

Този сайт използва настройки на клавишите за достъп, близки с препоръчваните по света. Те са:

  • 1 Начална страница
  • 2 Разлистване до съдържание
  • 3 Карта на сайта
  • 4 Фокус върху поле за търсене
  • 5 Разширено търсене
  • 6 Навигационно дърво
  • 9 Информация за контакти
  • 0 Информация за клавиши за достъп

Използване на клавиши за достъп в различни веб браузъри.

Internet Explorer 5+ (Windows)
Задръжте Alt, натиснете номера или буквата на клавиша за достъп, пуснете и двата клавиша и натиснете ENTER .
Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Windows)
Задръжте Alt и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.
Firefox, Mozilla и Netscape 7+ (Mac OS X)
Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.
Safari и Omniweb (Mac OS X)
Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.
Konqueror (Linux)
Hold down the Ctrl key and press the number or letter of the access key.
Internet Explorer 4 (Windows)
Задръжте Alt и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.
Internet Explorer 5+ (Mac)
Задръжте Ctrl и натиснете номера или буквата на клавиша за достъп.
Internet Explorer 4.5 (Mac)
Клавиши за достъп не се поддържат, моля изполвайте различен браузър.
Netscape 6 и по-стар (Всички платформи)
Клавиши за достъп не се поддържат, моля изполвайте различен браузър.

Accessibility Statement

Нашата задача е да използваме знанията си относно начините по които различните хора използват интернет, за да създадем веб сайт, който е чист и лесен за употреба от всеки.

Ратифициране

Ние използваме XHTML 1.0 и CSS, които отговарят на спецификацията, наложена от W3C, защото ние вярваме че използваемостта и достъпността трябва да имат солидна основа. Ако нещо на този сайт не се ратифицира коректно, моля, свържете се с Администратора на сайта, а не с екипа на Plone.

Ние също се стараем да постигнем AA достъпност съизмерима с версия 1.0 на WCAG. Ние осъзнаваме, че някои от точките на WCAG са стойностни и сме сигурни, че отговаряме на тях, макар и на места тяхната интерпретация да варира.


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 25-07-2024