Вие сте тук: Начало » Дарители
Действия към документ

Дарители

Последна промяна 2017-10-09 12:53
 


Уважаеми дарители,


Централна библиотека на БАН приветства даренията, но няма възможност да приеме всичко.
Централна библиотека на БАН приема само такива дарения, които отговарят на профила на изграждане на фондовете й, съответстват на изискванията и критериите за подбор, използвани при покупката на нови библиотечни документи.
 
Централна библиотека на БАН разчита на дарителите да допринесат за  развитието на библиотечния  й фонд и материално  техническата база, като предварително благодари за жеста им, но запазва изцяло правото си на подбор и оценка.
 
Ако искате да подарите библиотечни документи на Централна библиотека, моля, не ги изпращайте веднага в библиотеката, а отправяйте предложенията си в писмен вид, с предварително направен опис или се свържете  с оторизираните служители :

Татяна СТОЯНОВА - зав. отдел „Комплектуване и каталогизация на книги“, тел. (02) 979 52 55, tania.stoyanova@cl.bas.bg
Цветанка ХРИСТОВА – зав. отдел „Комплектуване и каталогизация на периодични издания“, тел. (02) 979 53 65, (02) 979 52 58, hristova.ts@cl.bas.bg

За повече информация : Правила за приемане на дарения


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 25-07-2024