Действия към документ

Études balkaniques

Последна промяна 2013-04-29 13:07
 

ISSN 0324-1654

 

Etudes balkaniques е тримесечно реферирано peer-review, което излиза от 1964 г. до днес. На страниците на научното списание се публикуват изследвания, посветени на всички аспекти на социално-икономическата, политическата и културната история на Югоизточна Европа от ранното средновековие до днес.

 

Съдържание: статии, рецензии,отзиви за новоиздадени книги и научни дейности в областта на балканистиката у нас и в чужбина.

Езици: английски, френски, немски, италиански или руски

Главен редактор: (и. д.) проф. дин Рая Заимова

Редколегия: проф. дин Лиляна Симеонова, проф. дин Галя Вълчинова, доц. д-р Александър Костов, доц. д-р Добринка Парушева, доц. д-р Росица Градева, доц. д-р Румяна Прешленова

Научен секретар: гл. ас. д-р Маламир Спасов

Всички материали, изпратени до Etudesbalkaniques, подлежат на рецензиране. Ръкописите (получени по e-mail или друг електронен носител) трябва да съдържат кратко резюме на английски. Авторското право на публикуваните материали принадлежи на самите автори. За повече информация:

 

Инструкция за авторите.

Пощенски адрес:

Etudesbalkaniques

Ул. “Московска” 45, 1000 София

E-mail: etudesbalk@gmail.com

Абонамент:

Европа - EUR 72 (единична бройка EUR 20)

САЩ, Япония - EUR 90 (единична бройка EUR 25)

Материалите, публикувани в списанието от 1990 г. насам, могат да се закупят и по Интернет:

www.ceeol.com (CentralandEastEuropeanOnlineLibrary)

 

  

1994            
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4 
1995               
Volume 1
Volume 2
Volume 3-4

1996
Volume 1
Volume 2
Volume 3-4

1997              
Volume 1-2
Volume 3-4


1998              
Volume 1-2
Volume 3-4


1999              
Volume 1-2
Volume 3-4


2000           
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4
2001             
Volume 1
Volume 2-3
Volume 4

        
2002
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4

2003
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4

2004                
Volume1 - All
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4

2005
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4

 2006
Volume 1
Volume 2
Volume 3-4

 2007
Volume 1
Volume 2

Volume 3
Volume 4

 2008
Volume 1
Volume 2
Volume 3
 


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 19-05-2024