Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » Он-лайн книги
Действия към документ

Он-лайн книги

Последна промяна 2018-10-15 12:55
 

Книгите са предоставени с изричното съгласие на авторите

За българската наука, за Българската академия на науките и нещо лично - акад. Иван Юхновски

Празникът на Освобождението по страниците на българските вестници 1885-1944 - акад. Иван Юхновски

Краят, който винаги предстои - Био-библиографски указател за д-р Станка Георгиева

Еластичен (пост)секуларизъм : [Изследване] - Анна Кръстева

Нагласи към смъртта и траурната ритуалност : Дисертация - Дончо Донев

Ячо Хлебаров (1887–1951). Биобиблиографски указател - Мария Младенова

Иван Данов (1880–1947). Биобиблиография - Мария Младенова, Людмила Иванова

Петър Ненков (1868–1917). Биобиблиография - Мария Младенова, Людмила Иванова

Нестор Марков (1836-1916). Биобиблиогарфия - Мария Младенова

Универсална десетична класификация - Мария Младенова

Ячо Хлебаров  - Мария Младенова

Ячо Хлебаров (1887–1951)  - Мария Младенова

Пълна библиография на Мария Младенова

Солун и българите: история, памет, съвремие

Световна универсална библиография (УниБИТ) - акад. проф. д.п.н. Александра Куманова

Световна универсална библиография (НБКМ) - акад. проф. д.п.н. Александра Куманова

Световна универсална библиография  (Столична библиотека) - акад. проф. д.п.н. Александра Куманова

Златна христоматия на България: Книга I. Оратория - акад. проф. д.п.н. Александра Куманова

Златна христоматия на България: Книга II. Антология - акад. проф. д.п.н. Александра Куманова


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 19-05-2024