Вие сте тук: Начало » За нас » Проекти
Действия към документ

Проекти на ЦБ на БАН

Последна промяна 2018-02-06 09:13
 

Централната библиотека на БАН  участва в нов проект: Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“. Проектът е по договор № ДН 15/1 от 11 декември 2017 г. към Фонд „Научни изследвания“, „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“.


Целта на проекта е повишаване видимостта на публикациите на изследователи/автори от България и постигане на по-висок персонален индекс на цитиране в сферите на обществените науки. Ще бъде разработен модел за цитатен указател, чрез който да се осигурява 360/24 достъп до информация за цитирани публикации на български език от български автори (обществени науки).

Продължителността на проекта е 36 месеца (считано от датата на подписването на договора) и ще се изпълнява от екип в състав: проф. дфн Оля Харизанова (ръководител), доц. д-р Анна Ангелова, доц. д-р Елиза Стефанова, доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, доц. д-р Мая Стоянова, доц. д-р Милена Миланова, д-р Биляна Яврукова, д-р Силвия Найденова, докторант Мария Аврамова, докторант Надя Карачоджукова и докторант Росен Стефанов. За връзка с екипа: citatebg@gmail.com.

Актуалността на темата е безспорна предвид съвременния обем на научната продукция и необходимостта от адекватна методика за анализ и оценка на нарастващия информационен поток. Безпрецедентна е научно-информационната ситуация през второто десетилетие на XXI век. Наблюдава се разширяване на обхвата на дигиталните издателски системи, както и интернет платформи за обмен на научни резултати. За увеличаването на обема способстват системите за открит достъп (Open Access), издателските платформи от типа Open Journal Systems (OJS), както и големите репозиториуми за научни продукти (най-вече статии) с безплатен достъп (Open Access Articles). Един от най-ясно изразените отговори на това предизвикателство са цитатните индекси, приложението на които поражда не само множество затруднения, но и възможности.

Предишни проекти на ЦБ на БАН


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 21-04-2024