Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » On-line ресурси » On-line ресурси с постоянен достъп - Национален абонамент
Действия към документ

Национален абонамент

Последна промяна 2018-03-16 16:28
 

Достъпът до ресурсите е възможен от всеки IP адрес от мрежовото пространство на БАН. 

Уважаеми колеги, от 12 март Националния абонамент за Scopus  и ScienceDirect е възстановен!

Clarivate_analvtics 

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present)
- предоставя достъп до водещата световна научна литература във всички тематични области, като освен търсене и извличане на библиографско-реферативна информация, към всеки открит запис са включени и библиографските цитирания, позовавания.
- създава визуално представяне на цитатните отношения чрез карта на цитиранията;
- документира цитатната активност и тенденциите графично чрез отчет на цитиранията;
- употребява аналитичен инструментариум за идентифициране на тенденции и модели в онлайн научната комуникация.

      
 Scopus

Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 20000 книги от областите, можете да посетите на адрес https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic:
- Физически и инженерни науки – инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята и планетарни науки, енергетика, инженерни науки; материалознание, математика физика и астрономия.
- Науки за живота – селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология.
- Здравеопазване – медицина и стоматология, науки за здравните работници, фармакология, токсикология и фармацевтични науки, ветеринарни науки и ветеринарна медицина
- Социални науки и хуманитаристика – изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, науки за вземане на решения, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки

      
sciencedirect.jpg 

Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 20000 книги от областитер можете да посетите на адрес https://www.sciencedirect.com/:
- Физически и инженерни науки – инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята и планетарни науки, енергетика, инженерни науки; материалознание, математика физика и астрономия.
- Науки за живота – селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология.
- Здравеопазване – медицина и стоматология, науки за здравните работници, фармакология, токсикология и фармацевтични науки, ветеринарни науки и ветеринарна медицина
- Социални науки и хуманитаристика – изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, науки за вземане на решения, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 19-06-2024