Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » On-line ресурси » On-line ресурси с постоянен достъп - Абонамент на ЦБ на БАН
Действия към документ

Абонамент на ЦБ на БАН

Последна промяна 2018-12-10 15:51
 

Достъпът до ресурсите е възможен от всеки IP адрес от мрежовото пространство на БАН. 

EBSCO host

Мултидисциплинарна база данни, която е разработена специално за академичните институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани; предоставя научна информация от почти всяка област на академичното знание.
Архивът на повече от 100 заглавия започва от 1887 г., а за повече от 1 400 заглавия е възможно да се правят справки по цитати. Списанията са публикувани в PDF формат, което ги прави леснодостъпни за потребителите.
Осигурен е достъп до 7 бази данни:
•    Academic Search Complete
•    Business Source Complete
•    Health Source: Consumer Edition
•    Library Information, Science and Technology Abstracts
•    GreenFILE
•    Teacher Reference Center
•    European Views of the Americas: 1493 to 1750

Инструкции и ръководства за ползване на продуктите може да намерите на следните адреси:
Въведение в EBSCOhost:
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/intro_to_ehost/intro_to_ehost.html
Ръководство за основно търсене :
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/basic_search/basic_search.html
Видеоръководство за разширено търсене:
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/adv_guided/adv_guided.html
Видеоръководство за създаване на личен акаунт (My EBSCOhost)
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/my_ebscohost/myehost.html
Официален канал на EBSCO information service в Youtube: https://www.youtube.com/user/ebscopublishing
За допълнителна информация: http://support.ebsco.com

JSTOR.jpg

JSTOR - мултидисциплинарна научна база данни с голям по мащаб и съдържание архив, който включва над хиляда водещи академични списания в различни области. Всички заглавия са представени в пълен текст от техния първи брой.  Абонирани са  само тези колекции, които отговарят на научните интереси на учените от БАН - Sciences and mathematics, Atrs, Humanities,History, Social Sciences, Law

  
 elibrary_ru2Информационната база данни „Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU“ е най-голямата руска електронна библиотека на научни публикации. Тя е интегрирана с Руския индекс за научно цитиране (РИНЦ). Тази информационно-аналитична платформа е създадена през 1999 г. по инициатива на Руския фонд за фундаментални изследвания, а от 2005 г. се явява като водеща електронна библиотека на руската научна периодика в света.
 Понастоящем в eLIBRARY.RU има над 26 милиона научни публикации и електронните версии на над 5300 руски научни списания, от които 4 500 са в открит безплатен достъп. Ретроспективният обхват е от 2007 г. насам.
 От началото на 2018 г. Руската академия на науките е предоставила свободен достъп до своите научни списания на този портал. Статиите ще могат да се ползват пълнотекстово след една година от тяхното публикуване.


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 19-06-2024